Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ & ΑΓΩΝΑΣ

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με τη ψήφιση του δευτέρου μνημονίου, η Κυβέρνηση κορυφώνει την επίθεσή της στους εργαζόμενους και στους συνταξιούχους με τη δραματική μείωση μισθών και συντάξεων, την επιδίωξη κατάργησης των Συλλογικών Συμβάσεων και των βασικών διατάξεων των Κανονισμών Εργασίας.

Ενώ επικαλούνται την ανάπτυξη και την καταπολέμηση της ανεργίας, στην πραγματικότητα επιδιώκουν να δημιουργήσουν φθηνούς εργαζόμενους και εξαθλιωμένους συνταξιούχους, που με την πλήρη αλλαγή (στην ουσία κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου των εργασιακών σχέσεων, που κατακτήθηκε με αγώνες των εργαζόμενων τις προηγούμενες δεκαετίες) τους παραδίδουν αδύναμους και ανίσχυρους στις ορέξεις των εργοδοτών και των κερδοσκοπικών συμφερόντων τους.

 Μειώνουν σημαντικά τους κατώτατους νόμιμους μισθούς.

 Εκβιάζουν για την υπογραφή συμβάσεων μέσα σε 3 μήνες (μετενέργεια) μετά την καταγγελία ή τη λήξη των προηγούμενων συμβάσεων, απειλώντας να οδηγήσουν τους εργαζόμενους στη δυσχερή θέση της ατομικής διαπραγμάτευσης.

 Καταργούν στην πράξη τον θεσμό της διαιτησίας για να διευκολύνουν την ασυδοσία των εργοδοτών.

 Παρεμβαίνουν αυθαίρετα στους Κανονισμούς Εργασίας για να διαμορφώσουν ένα νέο κλίμα φόβου και ανασφάλειας στους εργαζόμενους.

Ουσιαστικά, με ευθεία παρέμβαση του νομοθέτη στη συλλογική αυτονομία, τα μέρη καλούνται (με το πιστόλι στον κρόταφο της εργατικής πλευράς) να αλλάξουν σε δυσμενέστερη κατεύθυνση όλα τα μέχρι σήμερα ισχύοντα σε κλαδικό, επιχειρησιακό και ατομικό επίπεδο.

Όλα αυτά έρχονται σε κατάφωρη αντίθεση όχι μόνο με το Σύνταγμα και τη δημοκρατική νομιμότητα, αλλά και με κάθε έννοια λειτουργίας της συλλογικής αυτονομίας και προστασίας του μισθού και των συμβάσεων, όπως αυτή καθορίζεται από τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, τις Ευρωπαϊκές Συνθήκες και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η ισχύουσα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2009 της ΟΤΟΕ είναι αορίστου χρόνου και λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2013.

Είναι ορατός ο κίνδυνος για τους εργαζόμενους του κλάδου, εφόσον μέχρι τότε δεν συναφθεί νέα ΣΣΕ, να υπάρξει με αυθαίρετο και μονομερή τρόπο από την πλευρά των επιμέρους τραπεζών σοβαρή περικοπή μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων του κλάδου.


Αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η μοναδική διέξοδος για τους εργαζόμενους είναι η διατήρηση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους και η δυνατότητα συλλογικών διαπραγματεύσεων και στο μέλλον.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η συνολική επίθεση που δεχόμαστε από την Κυβέρνηση, την Τρόικα και τους Εργοδότες γίνεται με βίαιο τρόπο, σε πολλά μέτωπα, ανατρέποντας τη ζωή και το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.  

Η ΟΤΟΕ δεν πρόκειται να υποστείλει τη σημαία του αγώνα, να αποδεχτεί τετελεσμένα και να εγκαταλείψει τους εργαζόμενους στο έλεος της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και της κυβερνητικής επιθετικότητας.

Θα δώσει την αρμόζουσα απάντηση στις πρόσφατες νομοθετικές επιθέσεις και στις πολιτικές που διαλύουν την ελληνική κοινωνία, υπονομεύουν τους θεσμούς αντιπροσώπευσης και καταργούν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα δεκαετιών.

Ήδη, προχωρά σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και σε διεθνείς θεσμούς διασφάλισης των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, με στόχο να αναδειχθεί αυτή η αυθαιρεσία και να ακυρωθούν όλες οι νομοθετικές παρεμβάσεις της Κυβέρνησης, που καταργούν την συλλογική αυτονομία και τις συμβάσεις και συρρικνώνουν σημαντικά και μονομερώς το εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων.


Παράλληλα, η ΟΤΟΕ, αποφάσισε: 

1.       Τη λήψη πρωτοβουλιών, με στόχο να υπογραφεί νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που να προστατεύει και να κατοχυρώνει τους εργαζόμενους στις Τράπεζες από τον κίνδυνο κατεδάφισης των δικαιωμάτων τους.

2.       Αγώνα και συντονισμό της δράσης σε όλα τα επίπεδα του κλάδου, με στόχο την στήριξη των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΟΤΟΕ, για να αποτραπούν δυσμενείς εξελίξεις στις επιμέρους Τράπεζες και να περιφρουρηθούν οι θεσμοί των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συλλογικών συμβάσεων.

3.       Την περιφρούρηση των αντιπροσωπευτικών θεσμών του συνδικαλιστικού κινήματος και της ελληνικής κοινωνίας, που αποτελούν συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας . 

4.       Την υπεράσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, των συντάξεων και των παροχών υγείας. 

5.       Την ενημέρωση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με συναντήσεις και επαφές με τα ευρωπαϊκά συνδικάτα.Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,


Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι πρωτόγνωρες και οι εξελίξεις καταιγιστικές.

Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, η ΟΤΟΕ και το συνδικαλιστικό κίνημα στις τράπεζες, σχεδιάζει μια νέα στρατηγική παρέμβασης για να αντιμετωπίσει το σύνολο των επιθέσεων και των προκλήσεων, συντονίζοντας τη δράση του με όλους τους εργαζόμενους και την ελληνική κοινωνία.

Απέναντι σ’ αυτήν την κατάσταση εμείς οι εργαζόμενοι προβάλουμε τις δικές μας ανάγκες και τις απαιτήσεις των πολλών. Θέλουμε μια πολιτική, που θα στηρίζεται στην ανάπτυξη με κανόνες για τη λειτουργία του κράτους, το ρόλο των τραπεζών και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας σε όλα τα επίπεδα.


Απέναντι στους τραπεζίτες, που ορισμένοι απ’ αυτούς πρωτοστάτησαν προκειμένου οι αντεργατικές τους επιδιώξεις να υιοθετηθούν από την Τρόικα και την Κυβέρνηση, οι τραπεζοϋπάλληλοι έχουν μόνον ένα δρόμο. Να συσπειρωθούν γύρω από τα Σωματεία τους και την ΟΤΟΕ και να βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα για δράση.


      Οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες πρέπει να κατανοήσουν ότι, ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ και ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΔΡΟΜΟΣ, είναι η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ στους αγώνες και στις πρωτοβουλίες της ΟΤΟΕ και των Σωματείων τους.


        Τούτη την ώρα που κρίνονται όλα, δεν χωρούν μεμψιμοιρίες, υπεκφυγές και άλλοθι.


        Κεντρικός μας στόχος, είναι η υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αλλά και επιμέρους Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων, που θα διασφαλίζουν τα δικαιώματά μας. Αυτόν τον στόχο θα τον πετύχουμε με αποφασιστικότητα, θάρρος και αυτοπεποίθηση με όπλα μας τις αρχές, τις αξίες και τις θέσεις του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στις Τράπεζες. Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ

ΟΣΟ ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ

ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.