Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010

Σύλλογος Εργαζομένων Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου


Συνάδελφοι,  
Σας καλωσορίζουμε στην ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου Εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου. Μέσα από αυτόν εδώ τον ιστότοπο θα έχετε άμεση και έγκυρη ενημέρωση, τόσο για τα δρώμενα του Συλλόγου μας, όσο και για τα διάφορα γεγονότα που απασχολούν τον κλάδο μας. Σε καιρούς δύσκολους τόσο για τον τραπεζικό κλάδο όσο και για τις εργασιακές συνθήκες η ενότητα των εργαζομένων είναι το κλειδί της υγιούς εργασιακής σχέσης.

Το 2010 με την Αριθμό Απόφασης 344/2010 (Αρ.Κατάθεσης Αίτησης 293) του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων ιδρύεται ο Σύλλογος Εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με διακριτικό τίτλο Σ.Ε.Σ.Τ.Η. και έδρα τα Ιωάννινα. Σκοπός του Συλλόγου είναι η μελέτη, προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης μεταξύ τους, όπως και η συμβολή στην πρόοδο και της ανάπτυξης της Τράπεζας. Ας μη ξεχνάμε ότι η εργασιακή μας πρόοδος εξαρτάται άμεσα από τη πρόοδο της Τράπεζας μας.