Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011


Το Δ.Σ. του 

Συλλόγου Εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 

σας εύχεται 

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο ΈτοςΓια το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος           Ο Γ.Γραμματέας

Γιώργος Καρατζένης     Ηρακλής Τόκης


Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.   13026 
  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

Κύριο
Γιώργο Κουτρουμάνη
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Αίτημα για εξαίρεση του ΕΤΑΤ από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές
στην Επικουρική Ασφάλιση

Κύριε Υπουργέ,

Μετά την συνάντησή μας στις 5 Δεκεμβρίου, στην οποία σας διατυπώσαμε το αίτημά μας για εξαίρεση του ΕΤΑΤ από την ενοποίηση των 5 επικουρικών ταμείων, που προετοιμάζετε νομοθετικά, επανερχόμαστε για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας.

Οι τραπεζοϋπάλληλοι αποτελούν μια ειδική κατηγορία μισθωτών, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας είναι η συχνή μεταβολή εργοδότη, λόγω επιχειρηματικών επιλογών (συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.λπ.).

Στον Τραπεζικό Χώρο λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν κατά Τράπεζα, σε όλο το φάσμα της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας, ίδια Ταμεία (κύριας και επικουρικής σύνταξης, αποζημίωσης – εφάπαξ , ασθενείας κ.α) .

Στην επικουρική σύνταξη, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών λειτουργούσε και εξακολουθεί εν πολλοίς να λειτουργεί με τη μορφή ΝΠΙΔ.  Ορισμένα απ’ αυτά (ΤΕΑΠΕΤΕ – Εμπορικής και ΤΑΠΤΠ – Πίστεως) έχουν καθιερώσει και τη  προσυνταξιοδοτική προστασία, χορηγώντας επιπρόσθετα (για τα χρόνια της προσυνταξιοδότησης) μέρος της κύριας σύνταξης, μέχρις ότου, ο ασφαλισμένος επικουρικά συνταξιοδοτούμενος συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας σύνταξης (π.χ. ΙΚΑ κ.α).

Η νομική μορφή λειτουργίας των επικουρικών ταμείων του χώρου των Τραπεζών ως ΝΠΙΔ με διάφορη επί μέρους νομική υπόσταση (σωματειακή ή άλλη) απέκλεισε την επέμβαση της πολιτείας στο πυρήνα των καταστατικών τους διατάξεων .

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., προκειμένου να εξυπηρετήσει τις Τράπεζες, ίδρυσε με το Ν. 3371/2005 το ΕΤΑΤ,  «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ»,  με τη μορφή του ΝΠΔΔ. Στο Ταμείο αυτό αν και αρχικά δεν υπήρχε πρόβλεψη περί υποχρεωτικής ένταξης των ταμείων επικουρικής ασφάλισης των τραπεζών, με μεταγενέστερους, πρόδηλα, αντισυνταγματικούς νόμους εντάχθηκαν υποχρεωτικά τα επικουρικά Ταμεία που λειτουργούσαν στην Εμπορική Τράπεζα (άρθρο 26, Ν. 3566/2006), Αγροτική Τράπεζα (άρθρο 38, Ν.3522/2006), ΑLPHA BANK (άρθρο 10 N.3620/2007) και ο φορέας ομαδικής ασφάλισης ΛΑΚ (άρθρο 9 Ν.3554/2007).

Η υποχρεωτική αυτή ένταξη, χωρίς προηγούμενη εκπόνηση αναλογιστικών μελετών έγινε  κατά παράβαση των  συλλογικών συμβάσεων και συμφωνιών με τις οποίες ιδρύθηκαν τα ανωτέρω Ταμεία,  χωρίς την συναίνεση των εργαζομένων και με αμφισβητούμενες οικονομικές μελέτες ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις των Τραπεζών, που αφορούσαν στη διασφάλιση των προβλεπόμενων από τα καταστατικά τους παροχών στους εργαζόμενους.

Σχετικά με τις διατάξεις των Νόμων υποχρεωτικής ένταξης των Επικουρικών Ταμείων των Τραπεζών στο ΕΤΑΤ, αυτές έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το Εφετείο Αθηνών και αναμένεται απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου  (για το ΤΕΑΠΕΤΕ) καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επί  της, από 14.10.2010, προσφυγής της ΟΤΟΕ.

Στην πρόσφατη συνάντησή μας διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για την μη τήρηση της δέσμευσής σας στην προγενέστερη συνάντησή μας (Ιούνιος 2011) στην οποία σας είχαμε ζητήσει  να γίνει σύσκεψη υπό την Προεδρία σας, μεταξύ ΟΤΟΕ και εκπροσώπων Τραπεζών, με αντικείμενο της δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ (απόφαση υπ’ αριθμ.2502)

Ειδικότερα για το θέμα του Νέου Ταμείου παραθέσαμε για μια ακόμη φορά τις παρακάτω θέσεις μας.

1.                  Τη Δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης με μέλη ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, χωρίς εξαιρέσεις.
2.                  Οι εργοδοτικές  εισφορές καθώς και οι εισφορές των εργαζομένων να καταβάλλονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και σε κάθε περίπτωση να συνεχισθεί η καταβολή των υποχρεώσεων των Τραπεζών από τις οικονομικές μελέτες του Ν.3371/2005 στο ΕΤΑΤ, μέχρι την εκπόνηση ενιαίας αναλογιστικής μελέτης, που θα τεκμηριώνει ακριβέστερα τους πόρους που θα απαιτηθούν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συγκεκριμένου ταμείου.

Η ανωτέρω θέση  μας αποτελεί την μόνη αποδεκτή λύση στο θέμα της επικουρικής ασφάλισης, στα πλαίσια του σεβασμού των συλλογικών συμβάσεων, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί με έγγραφό  του στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΟΕ) ο  πρώην  Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  κ. Ανδρέας  Λοβέρδος.

Τις ανωτέρω θέσεις μας είχαμε θέσει κατ’ επανάληψη και σε εσάς, τις οποίες αντιμετωπίσατε θετικά για έναρξη του διαλόγου με την ΟΤΟΕ και τις Τράπεζες, με στόχο τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ταμείου Τραπεζοϋπαλλήλων χωρίς εξαιρέσεις.  Για το λόγο αυτό τονίσατε ότι, είναι αναγκαίο να γίνουν αναλογιστικές μελέτες για τα Ταμεία των Τραπεζών, για διερεύνηση δημιουργίας Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης των Τραπεζοϋπαλλήλων,  οι οποίες θα  είναι ανεξάρτητες από τις μελέτες που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν. 3863/10.

Κύριε Υπουργέ,

Σε κάθε περίπτωση, σας επαναλαμβάνουμε ότι η εξαίρεση του ΕΤΑΤ από την ενοποίηση των 5 Επικουρικών Ταμείων επιβάλλεται από τις κατωτέρω παραδοχές.

  1. Το ΕΤΑΤ είναι ένα ιδιόμορφο Επικουρικό Ταμείο, που λειτουργεί ως φορέας σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.
Η ιδιομορφία του έγκειται στο είδος των επικουρικών συντάξεων που χορηγεί, καθώς και στη διάρκεια ζωής του. Καταβάλλει ειδικά δικαιώματα πρόσθετης επικουρικής σύνταξης (άρθρο 63). Έχει περισσότερο χαρακτήρα πρόσθετο και αποζημιωτικό. Το ΕΤΑΤ χορηγεί πάντα τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είχαν εγγυηθεί οι Τράπεζες από τις επικουρικές συντάξεις. Οι πόροι έχουν ειδική αιτία και γι’ αυτό επιβλήθηκαν στις Τράπεζες. Το ΕΤΑΤ συνδέεται άρρηκτα με υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει Τράπεζες, ενόψει μια ευρύτερης συμφωνίας με το προσωπικό τους. Δηλαδή, αποτελεί ένα σύστημα (εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων) εγγύησης ότι το επίπεδο των επικουρικών δεν θα παρεκκλίνει των προβλεπομένων από τις καταστατικές διατάξεις επιπέδων.
Δεν θα μπορούσε να ενοποιηθεί ή να συγχωνευθεί, γιατί θα αλλοιωνόταν ο σκοπός του. Η ενοποίηση αφορά ομοειδείς φορείς. Η ένταξη του ΕΤΑΤ σ’ ένα ευρύτερο σχήμα θα αλλοίωνε το σκοπό για το οποίο θεσμοθετήθηκε.

  1. Στο ΕΤΑΤ μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί οι τραπεζοϋπάλληλοι μόνο τεσσάρων τραπεζών, δύο από τις οποίες έχουν ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ καθεστώς (ALPHA, ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ενώ το ΛΑΚ (Αττικής) δεν ήταν επικουρικό ταμείο αλλά ασφαλιστικό πρόγραμμα.

  1. Για κάθε Ταμείο ο νομοθέτης έχει προβλέψει την καταβολή χρηματικών ποσών στο  ΕΤΑΤ από κάθε Τράπεζα (778.600.000 ευρώ από την Εμπορική Τράπεζα, 9.700.000 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, 380.000.000 ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα, 543.000.000 ευρώ από την ΑLPHA BANK και 61.754.000 ευρώ από την Τράπεζα Αττικής), ενώ ρητά προβλέπεται ότι, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και οι παροχές είναι οι προβλεπόμενες από τις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους Ταμείων και ότι, στους ήδη συνταξιούχους πρέπει να καταβάλλονται τα ποσά σύνταξης που κατέβαλε το Ταμείο από το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν.

Επομένως και οι υποχρεώσεις του ΕΤΑΤ προς τους  ασφαλισμένους- συνταξιούχους ταυτίζονται σύμφωνα με το Νόμο προς εκείνες που είχαν τα Ταμεία – ΝΠΙΔ στους ασφαλισμένους που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ με τους προαναφερθέντες νόμους, συμπεριλαμβανομένου και του προσυνταξιοδοτικού συστήματος κάθε ταμείου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΑΤ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ :

α)  οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΑΤ έχουν καταβάλει εισφορές επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους ενώ οι ασφαλισμένοι στα άλλα Ταμεία μικρότερες εισφορές επί αποδοχών με ανώτερο ύψος αποδοχών.

β) Με το άρθρο 58 του Ν. 3371/2005 οι νεοπροσλαμβανόμενοι συνάδελφοι ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑΜ και επομένως το ΕΤΑΤ καλύπτει μια συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

γ) Οι παροχές των ασφαλισμένων Τραπεζοϋπαλλήλων  που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ είχαν και έχουν αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι, το ασφαλιστικό κεφάλαιο σχηματίστηκε αποκλειστικά από εισφορές των ιδίων και του εργοδότη που τους απασχολεί (ΑΕΔ 3-5/2007) και δεν συνέβαλαν για τον σχηματισμό του, κοινωνικοί πόροι ή επιβαρύνσεις τρίτων .

Επομένως η σκοπούμενη ενοποίηση με άλλα Ταμεία με τελείως διαφορετικούς πόρους και καταστατικές διατάξεις είναι ανεπίτρεπτη.

Σας τονίσαμε εμφατικά ότι, οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία για ενοποίηση του ΕΤΑΤ με άλλα Ταμεία σε ένα Ενιαίο Ταμείο θα καταστήσει επισφαλή την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους ασφαλισμένους Τραπεζοϋπαλλήλους .    
 

                      
Είναι επιβεβλημένο  κατά τη διαδικασία διοικητικής αναδιάρθρωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ο νομοθέτης να λαμβάνει ειδική πρόνοια για την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου. 

            Επίσης, είναι συνταγματικά επιτρεπτή μόνο η υπό όρους ενοποίηση των επικουρικών ταμείων. Δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί το βάρος της ενοποίησης στους ασφαλισμένους των εύρωστων ταμείων.

            Η παραβίαση, κατά την επιχειρούμενη συγχώνευση, της αρχής της ισότητας μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, ως προς το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης, για τους ασφαλισμένους του ενός από τα συγχωνευθέντα Ταμεία. Ειδικότερα, η συγχώνευση Ταμείων με διαφορετικό επίπεδο βιωσιμότητας καθιστά χείρονα ή επισφαλή τη θέση των ασφαλισμένων του υγιέστερου Ταμείου και μάλιστα όχι μόνο αμέσως, αλλά και για το μέλλον, λόγω των έμμεσων συνεπειών της.

            Μπορεί το άρθρο 22 παρ. 5 Συντάγματος να αναγνωρίζει στο νομοθέτη, κατ’ αρχήν, ευρεία περιθώρια «ελευθερίας» (διακριτικής ευχέρειας), μην επιβάλλοντας περιορισμούς ως προς τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που θα καταστούν φορείς της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η εν λόγω ευχέρειά του μπορεί να ασκηθεί σε βάρος άλλων συνταγματικών διατάξεων και αρχών, ιδίως σε βάρος της αρχής της ισότητας και της αρχής του κράτους δικαίου (της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης).

            Η ΟΤΟΕ θεωρεί ότι με τη σκοπούμενη ενοποίηση των 5 ασφαλιστικών ταμείων το σχηματισθέν ασφαλιστικό κεφάλαιο του ΕΤΑΤ μεταφερόμενο στο ΝΕΟ Ταμείο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη  ελλειμμάτων των άλλων ενοποιημένων Ταμείων κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 και 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος.  Πολύ δε περισσότερο όταν η επιδιωκόμενη ενοποίηση με τις προαναφερθείσες παραδοχές και ιδιαιτερότητες του ΕΤΑΤ στο νεοιδρυθησόμενο Ταμείο δεν στηρίζεται σε αναλογιστικές μελέτες για την βιωσιμότητα των εντασσόμενων Ταμείων και την προαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης.

Κύριε Υπουργέ,

Για όλα τα παραπάνω, σας ζητούμε να εξαιρέσετε το ΕΤΑΤ από το Νομοσχέδιο που προετοιμάζετε και να προχωρήσετε άμεσα στις αναγκαίες πρωτοβουλίες, στις οποίες δεσμευτήκατε, για την οργάνωση του διαλόγου μεταξύ ΟΤΟΕ – Τραπεζών και Υπουργείου Εργασίας, με στόχο τη δρομολόγηση της διαδικασίας δημιουργίας Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων.

 
Για την ΟΤΟΕ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ –  Τ ΒΑΝΚ
             Η συγχώνευση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με την Τ ΒΑΝΚ,  αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τις δύο Τράπεζες, την Οικονομία και τους εργαζόμενους.
            H εξέλιξη αυτή μπορεί να δημιουργήσει θετικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση σταθερής προοπτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, σε όφελος της ενιαίας πλέον τράπεζας, των πελατών της και των εργαζομένων σ’ αυτήν.
            Στη κατεύθυνση αυτή, πρέπει, ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Ενιαίας Τράπεζας με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες, προκειμένου να εξασφαλιστούν στη σημερινή συγκυρία βήματα σταθερότητας και προοπτικής για την τράπεζα και τους εργαζόμενους.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, απαιτείται συνεργασία σε πολλά επίπεδα, η οποία θα διασφαλίσει τη συνοχή σε όλους τους τομείς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στην πρώην Τ ΒΑΝΚ, που βρέθηκαν πολλούς μήνες στη θέση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, αλλά και για τους εργαζόμενους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που πέρασαν πρόσφατες αγωνίες και δύσκολες μέρες, υπάρχει ένας δρόμος :          Ο δρόμος της κοινής δράσης για την αντιμετώπιση κοινών δυσκολιών, που βρίσκονται μπροστά μας, τόσο στο επίπεδο των επιμέρους τραπεζών, όσο και συνολικότερα.
Η ΟΤΟΕ θα σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους της ενιαίας πλέον τράπεζας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στηρίζοντας χωρίς προκαταλήψεις όλες τις θετικές ενέργειες, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο τους στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, οι οποίες απαιτούν ετοιμότητα, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα από όλους.

Το Γραφείο Τύπου της ΟΤΟΕ

Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων με θέματα:

  1. Επιδόματα Υπαλλήλων Δ.Ε.
  2. Ωράριο – Υπερωρίες
  3. Ταμείο Υγείας
  4. Γραφεία Συλλόγου
  5. Συζήτηση σχετικά με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας
  6. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις

Τις διαδικασίες της Γ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα.


Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Καρατζένης          Ηρακλής Τόκης

Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


                                                            Ιωάννινα 11 Οκτωβρίου 2011


Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

        Σας καλούμε να συμμετέχετε στην 48ωρη Απεργία που έχει προκηρύξει η Ο.Τ.Ο.Ε. στις 19 & 20 Οκτωβρίου 2011 ως απάντηση στην απόφαση της Κυβέρνησης, για την κατάργηση των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας αλλά και τη νέα μείωση των συντάξεων του κλάδου μας.


                                    Συναδελφικά

Ο Πρόεδρος                        Ο Γ.Γραμματέας

     Γεώργιος Καρατζένης               Ηρακλής Τόκης

Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑθήνα, 11 Οκτωβρίου 2011


ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18 & 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Μέσα σε 58 σελίδες του πολυνομοσχεδίου που κατέθεσε για ψήφιση στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών, σχεδιάστηκε η ολοκλήρωση της κοινωνικής εξαθλίωσης για εργαζόμενους και συνταξιούχους,  μέσω πρωτοφανών βάρβαρων, άδικων και κοινωνικά ανάλγητων μέτρων που οδηγούν σε νέα αδιέξοδα την ελληνική κοινωνία.
        Τώρα οι περισσότεροι αναγνωρίζουν ότι οι νεοφιλελεύθερες συνταγές των δανειστών μας, που υλοποιεί η Ελληνική Κυβέρνηση, αντί να λύνουν, βαθαίνουν και διευρύνουν την κρίση, διευρύνοντας την ύφεση και το αδιέξοδο στην οικονομία, οδηγώντας τη χώρα στην καταστροφή.
        Έφτασαν στο σημείο να προχωρούν σε μεγάλες μειώσεις των αποδοχών των εργαζομένων στις Τράπεζες που το δημόσιο έχει συμμετοχή, οδηγώντας στην οικονομική εξαθλίωση τους εργαζόμενους.  Με τη ρύθμιση αυτή, καταργούν με νομοθετικό πραξικόπημα όλες τις συλλογικές συμβάσεις (Κλαδικές και Επιχειρησιακές) και κατεδαφίζουν το Ενιαίο Μισθολόγιο ανοίγοντας το δρόμο για μεγαλύτερα δεινά, για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ
        Για τον κλάδο μας, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι, στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις  για την άρση κάθε εμποδίου στην υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων, ακόμη και από ενώσεις προσώπων εφόσον δεν υπάρχει σωματείο, που αποκτούν ενισχυμένη θέση έναντι των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, διότι οι  επιχειρησιακές συμβάσεις, σε περίπτωση συρροής, υπερισχύουν των κλαδικών.
        Στην πράξη, καταργείται η αρχή ισχύος της ευνοϊκότερης ρύθμισης μεταξύ Κλαδικών, Επιχειρησιακών και Ατομικών Συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση, θα υπερισχύουν οι επιχειρησιακές συμβάσεις, οι οποίες θα στοχεύουν (με τις πιέσεις των εργοδοτών) στην διαρκή μείωση αμοιβών και θεσμικών παροχών με κατώτατο μισθολογικό επίπεδο την ΕΓΣΣΕ.
        Συνεπώς, με πάτωμα την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, υπερισχύουν τα όσα προβλέπονται στις επιχειρησιακές συμβάσεις, ανεξάρτητα αν σε κάποια κλαδική σύμβαση προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι για μισθολογικά ή άλλα θεσμικά θέματα.
        Επίσης, προβλέπεται ότι: οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις συνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από συνδικαλιστικές οργανώσεις της επιχείρησης που καλύπτουν τους εργαζόμενους ή από ένωση προσώπων και, εφ` όσον αυτές δεν υπάρχουν, από τις ισχύουσες πρωτοβάθμιες κλαδικές οργανώσεις και από τον εργοδότη.
        Με τη διάταξη αυτή δίνεται η δυνατότητα σύναψης επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 10 εργαζόμενους και πάνω, αφού θα συστήνεται ένωση προσώπων.
Για δύο χρόνια, παγώνει η δυνατότητα του εκάστοτε υπουργού να επεκτείνει τις κλαδικές συμβάσεις σε επιχειρήσεις που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις, παρ’ ότι απασχολούν προσωπικό του κλάδου, σε ποσοστό πάνω από 50%, βάζοντας έτσι στον πάγο, στην πράξη, τις κλαδικές συμβάσεις.

Οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που οδηγούν στη ουσιαστική κατάργηση των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων και της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, που ισχύουν πολλές δεκαετίες στη χώρα μας, διασφαλίζοντας τα στοιχειώδη δικαιώματα των εργαζομένων, αναντίρρητα αποδεικνύουν ότι η Κυβέρνηση παραδίδει  χωρίς όρους τους Δημοκρατικούς Θεσμούς στην λαιμητόμο της Τρόικας.

Στην ουσία η Κλαδική Σύμβαση καθίσταται ανίσχυρη και περιττή.

Έτσι η Κυβέρνηση πριμοδοτεί την εργοδοτική αυθαιρεσία, διευρύνει ακόμα περισσότερο την εκμετάλλευση των εργαζομένων και ο εκβιασμός γίνεται θεσμός ρύθμισης των εργασιακών σχέσεων γιατί πλέον οι αμοιβές και οι άλλες θεσμικές ρυθμίσεις, θα καθορίζονται μονομερώς και αυθαίρετα μόνο από τους εργοδότες.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Όσον αφορά τις συντάξεις, με το πολυνομοσχέδιο της Κυβέρνησης, για τρίτη φορά σε διάστημα ελαχίστων μηνών, μειώνονται ξανά.

Σε ένα μόνο άρθρο (αρ. 2) στο πολυνομοσχέδιο,   επιτίθενται βάρβαρα στους συνταξιούχους και ειδικά στο ΕΤΑΤ (Ενιαίο Ταμείο Τραπεζοϋπαλλήλων) με τρομακτικές μειώσεις της τάξεως του 20% - 40% στο σύνολο της μικτής σύνταξης (Κύριας και Επικουρικής).

Οι τελευταίες αυτές μειώσεις, προστίθενται σε εκείνες που προέβλεπαν οι Νόμοι 3863/10 και 3986/11 (10% για τους κάτω των 60 ετών και εισφορά αλληλεγγύης).

Από την 1η Νοεμβρίου η κύρια σύνταξη που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ  μειώνεται κατά 40% στους συνταξιούχους που είναι κάτω των 55 ετών.  Στους υπόλοιπους συνταξιούχους η μείωση είναι της τάξεως του 20% για συντάξεις πάνω από 1.200 ευρώ

Στα 150 ευρώ το μήνα διαμορφώνεται από την 1η  Νοεμβρίου το κατώτατο όριο στις επικουρικές συντάξεις του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ). Το τμήμα της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων, υπερβαίνει το ποσό των 150 ευρώ, μειώνεται κατά ποσοστό 30%. Καμία σύνταξη μετά την παραπάνω μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150 ευρώ.

Αντίστοιχα, προβλέπεται ότι από την 1/11/2011 και εφεξής, στους συνταξιούχους του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) που λαμβάνουν μόνο επικουρική σύνταξη, το ποσό της μηνιαίας επικουρικής σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης μειώνεται κατά 15%.
Και σε αυτή την περίπτωση, προηγείται η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης (για συντάξεις άνω των 300 ευρώ).

Ειδικά για τους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ που έχουν προσυνταξιοδοτικό, από 1/11/2011 όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, μειώνεται κατά 40% το ποσό της μηνιαίας συνολικής σύνταξης (κύριας και επικουρικής) που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ.  Για τους υπόλοιπους, μειώνεται κατά 20% το ποσό της συνολικής σύνταξής τους που υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ.

Είναι ανεξήγητη η επιθετικότητα της Κυβέρνησης με τέτοια σφοδρότητα σε ασφαλισμένους που πληρώνουν υπερβολικά μεγάλες εισφορές, ενώ ποτέ τα ασφαλιστικά τους Ταμεία δεν έλαβαν κρατικό πόρο και που αυθαίρετα και αντισυνταγματικά οδήγησε η προηγούμενη Κυβέρνηση στο ΕΤΑΤ, απαλλάσσοντας τους εργοδότες από τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Επιπλέον, κατά 30% μειώνεται και το εφάπαξ βοήθημα των ασφαλισμένων στον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας, για αιτήσεις που κατατέθηκαν το 2011.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Με την κατάργηση των φοροαπαλλαγών σε συνάρτηση με την μείωση του αφορολόγητου ορίου στις 5.000, την μείωση των κλιμακίων σε 8 από 10 και την απαίτηση για κάλυψη του αφορολογήτου ορίου με αποδείξεις που αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματος με ανώτατο όριο τις 15.000 ευρώ, το πολυνομοσχέδιο επιφέρει το τελειωτικό πλήγμα στο εισόδημα μας.


Κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι η συγκεκριμένη πολιτική οδηγεί το κράτος σε διάλυση, το κοινωνικό Κράτος σε κατεδάφιση, την κοινωνία σε εξαθλίωση, τους εργαζόμενους σε απόγνωση, την οικονομία σε κατάρρευση και τη χώρα σε μεγαλύτερο αδιέξοδο.
Τα συνεχή και νέα σκληρά και άδικα μέτρα-χαράτσια που λαμβάνονται συνεχώς δημιουργούν μια νέα τάξη φτωχών νοικοκυριών, κοινωνική εξαθλίωση, και τον εφιάλτη της ανεργίας να μπαίνει σε κάθε σπίτι.
Μετατρέπεται η αγορά εργασίας σε ζούγκλα χωρίς κανείς να ξέρει τι του ξημερώνει
        Είναι μια αδιέξοδη πολιτική, ένας φαύλος κύκλος όπου συνυπάρχουν: η περιοριστική πολιτική – η ύφεση – η αποδιοργάνωση των εργασιακών σχέσεων, η μείωση μισθών, η αύξηση της φορολογίας – η μεγαλύτερη ύφεση – η μείωση της κατανάλωσης – η αύξηση της ανεργίας – η αύξηση της επιβάρυνσης των δημοσίων εσόδων και δαπανών – η καταρράκωση των ασφαλιστικών ταμείων – η διόγκωση της ύφεσης.

          Και όλα αυτά χωρίς ελπίδα ότι οι θυσίες θα πιάσουν τόπο.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με αυτό το νόμο – αν τελικά ψηφισθεί από τη Βουλή – ενταφιάζονται οι Δημοκρατικοί Θεσμοί που κατακτήθηκαν με σκληρούς αγώνες και οι εργαζόμενοι της χώρας επιστρέφουν σε περιόδους του προηγούμενου αιώνα, αφού, παράνομα και αντισυνταγματικά, καταργούνται θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.

Ούτε το Σύνταγμα της Ελλάδας, ούτε οι διεθνείς συμβάσεις εργασίας, που θεωρούν ιερά και απαραβίαστα τα συλλογικά δικαιώματα που απορρέουν από τις συλλογικές συμφωνίες, στάθηκαν ικανά να αποτρέψουν την ουσιαστική κατάργηση του δημοκρατικού θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, μέσω των οποίων έχουν ρυθμιστεί εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Η αγωνιστική απάντηση των τραπεζοϋπαλλήλων σε αυτές τις εξελίξεις, είναι μονόδρομος.

Η κήρυξη από την ΟΤΟΕ της 48ωρης απεργίας 18 και 19 Οκτωβρίου 2011 μαζί με τη ΓΣΕΕ, δίνει σαφές μήνυμα της άρνησης των εργαζόμενων να αποδεχτούν τα σχέδια και τις πολιτικές που οδηγούν στον εργασιακό τους αφανισμό.

Παράλληλα η ΟΤΟΕ αποφάσισε:

Æ Την πραγματοποίηση περιοδειών ενημέρωσης στους εργαζόμενους στις Τράπεζες.
Æ  Την έκδοση ενημερωτικού υλικού
Æ  Την ενημέρωση της κοινής γνώμης
Æ  Τον Συντονισμό με τις άλλες οργανώσεις που θίγονται από τα μέτρα για κοινή δράση και συμμετοχή στην απεργία.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων διοργανώνει τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου στο Θέατρο ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 7 & Βουκουρεστίου), στις 5 το απόγευμα, Παναττική Συγκέντρωση για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους

Τώρα είναι η ώρα, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, εργαζόμενοι, άνεργοι συνταξιούχοι και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της να αντισταθούμε μέχρι τέλους και να ανατρέψουμε τις καταστροφικές αυτές πολιτικές επιλογές.

      Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                     ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ                ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥΓΙΓΑΝΤΙΑΙΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΜΕΘΟΔΕΥΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


            Πρωτοφανής αυθαιρεσία γιγαντιαίων μειώσεων των αποδοχών των εργαζομένων στις Τράπεζες, μεθοδεύεται από τη Κυβέρνηση στο Πολυνομοσχέδιο που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

            Σχεδιάζουν οριζόντιες μειώσεις των αποδοχών των τραπεζοϋπαλλήλων στις Τράπεζες που έχει συμμετοχή το Δημόσιο, οι οποίες φθάνουν στο 35%, καταργώντας νομοθετικά το Ενιαίο Μισθολόγιο των τραπεζοϋπαλλήλων, που ισχύει με τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις.

            Η αντιδημοκρατική νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης, που καταργεί το θεσμό των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων στο κλάδο των Τραπεζών, παραγνωρίζει το γεγονός ότι οι Τράπεζες είναι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις ιδιωτικές και δημόσιου ενδιαφέροντος και η παρέμβασή του κράτους είναι ανεπίτρεπτη.

            Μια τέτοια κυβερνητική παρέμβαση, που καταργεί τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις, οδηγεί τον πιο ευαίσθητο τομέα της οικονομίας σε πλήρη αναρχία και σε αθέμιτο ανταγωνισμό, που θα έχει σοβαρές συνέπειες για τους εργαζόμενους και το συναλλασσόμενο κοινό.

            Η ΟΤΟΕ, θα αντισταθεί στην ισοπέδωση των αποδοχών των τραπεζοϋπαλλήλων και, μάλιστα, με εξωθεσμικό – αντισυμβατικό τρόπο που μεθοδεύει η αυθαίρετη νομοθετική παρέμβαση της Κυβέρνησης, καταργώντας το ρόλο των κοινωνικών εταίρων, που έχουν αρμοδιότητα και ευθύνη να αντιμετωπίζουν τα θέματα που προκύπτουν.

          Ακόμα, η ΟΤΟΕ και όλοι οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες, μαζί με το υπόλοιπο συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζόμενους της χώρας, θα αντισταθούν με όλες τους τις δυνάμεις και θα ανατρέψουν με τον αγώνα τους αυτές τις καταστροφικές πολιτικές, υπερασπίζοντας με αυτό τον τρόπο τη Δημοκρατία καθώς και τις αρχές, τις αξίες και  τις κοινωνικές κατακτήσεις για τις οποίες αγωνίστηκαν οι σημερινές και οι προηγούμενες γενιές.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΟΤΟΕ

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011

Μείωση του βασικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα

Μείωση του βασικού μισθού στον ιδιωτικό τομέα, μέσω κατάρτισης νέας εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, ζήτησε η τρόικα στην πολύωρη συνάντησή της με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, ρίχνοντας νέα βόμβα στα εργασιακά.

Μάλιστα η τρόικα είπε ότι αν οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε νέα συλλογική σύμβαση που θα μειώνει τον κατώτατο μισθό, να παρέμβει η κυβέρνηση και να νομοθετήσει σχετικά, αιφνιδιάζοντας από ό,τι φαίνεται και τον ίδιο τον υπουργό Εργασίας, αφού ποτέ άλλοτε μέχρι σήμερα δεν είχε τεθεί ζήτημα κατάργησης των διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων για κατάρτιση εθνικής συλλογικής σύμβασης.

«Ξεκινήστε την διαδικασία συνομιλιών με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να πεισθούν να μειωθούν τα κατώτατα όρια αμοιβών που προβλέπει η σύμβαση», πρότειναν οι δανειστές στον κ. Κουτρουμάνη και συμπλήρωσαν: «εάν δεν καταστεί αυτό δυνατό, προχωρήστε σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα επιτυγχάνεται το ίδιο αποτέλεσμα».

Ουσιαστικά δηλαδή η τρόικα ζητά σε περίπτωση που οι κοινωνικοί εταίροι δεν συμφωνήσουν στη μείωση των κατώτατων ορίων αμοιβών, που προβλέπει η συλλογική σύμβαση εργασίας, η κυβέρνηση να παρέμβει και με νόμο να καταργήσει την ΕΓΣΣΕ, η οποία αποτελεί προϊόν ελεύθερης συλλογικής διαπραγμάτευσης μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Σημειώνεται ότι η Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβασης Εργασίας, που αποτελεί ουσιαστικά τη μοναδική «γραμμή άμυνας» που έχει απομείνει για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, προβλέπει 751,39 ευρώ ως κατώτατο μισθό ή 33,57 ευρώ ως κατώτατο ημερομίσθιο.

Μέχρι σήμερα οι εκπρόσωποι των δανειστών δεν είχαν βάλλει ευθέως κατά της εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, αλλά είχαν περιοριστεί στις απαιτήσεις για επιχειρησιακές συμβάσεις και υπονόμευση κλαδικών συμβάσεων.