Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2011


Το Δ.Σ. του 

Συλλόγου Εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου 

σας εύχεται 

Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το νέο ΈτοςΓια το Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος           Ο Γ.Γραμματέας

Γιώργος Καρατζένης     Ηρακλής Τόκης


Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.   13026 
  Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011

Κύριο
Γιώργο Κουτρουμάνη
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Θέμα: Αίτημα για εξαίρεση του ΕΤΑΤ από τις σχεδιαζόμενες αλλαγές
στην Επικουρική Ασφάλιση

Κύριε Υπουργέ,

Μετά την συνάντησή μας στις 5 Δεκεμβρίου, στην οποία σας διατυπώσαμε το αίτημά μας για εξαίρεση του ΕΤΑΤ από την ενοποίηση των 5 επικουρικών ταμείων, που προετοιμάζετε νομοθετικά, επανερχόμαστε για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας.

Οι τραπεζοϋπάλληλοι αποτελούν μια ειδική κατηγορία μισθωτών, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της οποίας είναι η συχνή μεταβολή εργοδότη, λόγω επιχειρηματικών επιλογών (συγχωνεύσεις, εξαγορές κ.λπ.).

Στον Τραπεζικό Χώρο λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν κατά Τράπεζα, σε όλο το φάσμα της κοινωνικοασφαλιστικής προστασίας, ίδια Ταμεία (κύριας και επικουρικής σύνταξης, αποζημίωσης – εφάπαξ , ασθενείας κ.α) .

Στην επικουρική σύνταξη, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών λειτουργούσε και εξακολουθεί εν πολλοίς να λειτουργεί με τη μορφή ΝΠΙΔ.  Ορισμένα απ’ αυτά (ΤΕΑΠΕΤΕ – Εμπορικής και ΤΑΠΤΠ – Πίστεως) έχουν καθιερώσει και τη  προσυνταξιοδοτική προστασία, χορηγώντας επιπρόσθετα (για τα χρόνια της προσυνταξιοδότησης) μέρος της κύριας σύνταξης, μέχρις ότου, ο ασφαλισμένος επικουρικά συνταξιοδοτούμενος συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας σύνταξης (π.χ. ΙΚΑ κ.α).

Η νομική μορφή λειτουργίας των επικουρικών ταμείων του χώρου των Τραπεζών ως ΝΠΙΔ με διάφορη επί μέρους νομική υπόσταση (σωματειακή ή άλλη) απέκλεισε την επέμβαση της πολιτείας στο πυρήνα των καταστατικών τους διατάξεων .

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ., προκειμένου να εξυπηρετήσει τις Τράπεζες, ίδρυσε με το Ν. 3371/2005 το ΕΤΑΤ,  «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ»,  με τη μορφή του ΝΠΔΔ. Στο Ταμείο αυτό αν και αρχικά δεν υπήρχε πρόβλεψη περί υποχρεωτικής ένταξης των ταμείων επικουρικής ασφάλισης των τραπεζών, με μεταγενέστερους, πρόδηλα, αντισυνταγματικούς νόμους εντάχθηκαν υποχρεωτικά τα επικουρικά Ταμεία που λειτουργούσαν στην Εμπορική Τράπεζα (άρθρο 26, Ν. 3566/2006), Αγροτική Τράπεζα (άρθρο 38, Ν.3522/2006), ΑLPHA BANK (άρθρο 10 N.3620/2007) και ο φορέας ομαδικής ασφάλισης ΛΑΚ (άρθρο 9 Ν.3554/2007).

Η υποχρεωτική αυτή ένταξη, χωρίς προηγούμενη εκπόνηση αναλογιστικών μελετών έγινε  κατά παράβαση των  συλλογικών συμβάσεων και συμφωνιών με τις οποίες ιδρύθηκαν τα ανωτέρω Ταμεία,  χωρίς την συναίνεση των εργαζομένων και με αμφισβητούμενες οικονομικές μελέτες ως προς τις οικονομικές υποχρεώσεις των Τραπεζών, που αφορούσαν στη διασφάλιση των προβλεπόμενων από τα καταστατικά τους παροχών στους εργαζόμενους.

Σχετικά με τις διατάξεις των Νόμων υποχρεωτικής ένταξης των Επικουρικών Ταμείων των Τραπεζών στο ΕΤΑΤ, αυτές έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το Εφετείο Αθηνών και αναμένεται απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου  (για το ΤΕΑΠΕΤΕ) καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου επί  της, από 14.10.2010, προσφυγής της ΟΤΟΕ.

Στην πρόσφατη συνάντησή μας διαμαρτυρηθήκαμε έντονα για την μη τήρηση της δέσμευσής σας στην προγενέστερη συνάντησή μας (Ιούνιος 2011) στην οποία σας είχαμε ζητήσει  να γίνει σύσκεψη υπό την Προεδρία σας, μεταξύ ΟΤΟΕ και εκπροσώπων Τραπεζών, με αντικείμενο της δημιουργία ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΔΟΕ (απόφαση υπ’ αριθμ.2502)

Ειδικότερα για το θέμα του Νέου Ταμείου παραθέσαμε για μια ακόμη φορά τις παρακάτω θέσεις μας.

1.                  Τη Δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης με μέλη ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, χωρίς εξαιρέσεις.
2.                  Οι εργοδοτικές  εισφορές καθώς και οι εισφορές των εργαζομένων να καταβάλλονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και σε κάθε περίπτωση να συνεχισθεί η καταβολή των υποχρεώσεων των Τραπεζών από τις οικονομικές μελέτες του Ν.3371/2005 στο ΕΤΑΤ, μέχρι την εκπόνηση ενιαίας αναλογιστικής μελέτης, που θα τεκμηριώνει ακριβέστερα τους πόρους που θα απαιτηθούν για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συγκεκριμένου ταμείου.

Η ανωτέρω θέση  μας αποτελεί την μόνη αποδεκτή λύση στο θέμα της επικουρικής ασφάλισης, στα πλαίσια του σεβασμού των συλλογικών συμβάσεων, όπως άλλωστε είχε δεσμευτεί με έγγραφό  του στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ΔΟΕ) ο  πρώην  Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης  κ. Ανδρέας  Λοβέρδος.

Τις ανωτέρω θέσεις μας είχαμε θέσει κατ’ επανάληψη και σε εσάς, τις οποίες αντιμετωπίσατε θετικά για έναρξη του διαλόγου με την ΟΤΟΕ και τις Τράπεζες, με στόχο τη δημιουργία ενός Ενιαίου Ταμείου Τραπεζοϋπαλλήλων χωρίς εξαιρέσεις.  Για το λόγο αυτό τονίσατε ότι, είναι αναγκαίο να γίνουν αναλογιστικές μελέτες για τα Ταμεία των Τραπεζών, για διερεύνηση δημιουργίας Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης των Τραπεζοϋπαλλήλων,  οι οποίες θα  είναι ανεξάρτητες από τις μελέτες που προβλέπονται στο άρθρο 15 του Ν. 3863/10.

Κύριε Υπουργέ,

Σε κάθε περίπτωση, σας επαναλαμβάνουμε ότι η εξαίρεση του ΕΤΑΤ από την ενοποίηση των 5 Επικουρικών Ταμείων επιβάλλεται από τις κατωτέρω παραδοχές.

  1. Το ΕΤΑΤ είναι ένα ιδιόμορφο Επικουρικό Ταμείο, που λειτουργεί ως φορέας σύνδεσης και διαμεσολάβησης μεταξύ του προσωπικού των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑΜ.
Η ιδιομορφία του έγκειται στο είδος των επικουρικών συντάξεων που χορηγεί, καθώς και στη διάρκεια ζωής του. Καταβάλλει ειδικά δικαιώματα πρόσθετης επικουρικής σύνταξης (άρθρο 63). Έχει περισσότερο χαρακτήρα πρόσθετο και αποζημιωτικό. Το ΕΤΑΤ χορηγεί πάντα τη διαφορά ανάμεσα σε αυτό που είχαν εγγυηθεί οι Τράπεζες από τις επικουρικές συντάξεις. Οι πόροι έχουν ειδική αιτία και γι’ αυτό επιβλήθηκαν στις Τράπεζες. Το ΕΤΑΤ συνδέεται άρρηκτα με υποχρεώσεις που είχαν αναλάβει Τράπεζες, ενόψει μια ευρύτερης συμφωνίας με το προσωπικό τους. Δηλαδή, αποτελεί ένα σύστημα (εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων) εγγύησης ότι το επίπεδο των επικουρικών δεν θα παρεκκλίνει των προβλεπομένων από τις καταστατικές διατάξεις επιπέδων.
Δεν θα μπορούσε να ενοποιηθεί ή να συγχωνευθεί, γιατί θα αλλοιωνόταν ο σκοπός του. Η ενοποίηση αφορά ομοειδείς φορείς. Η ένταξη του ΕΤΑΤ σ’ ένα ευρύτερο σχήμα θα αλλοίωνε το σκοπό για το οποίο θεσμοθετήθηκε.

  1. Στο ΕΤΑΤ μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί οι τραπεζοϋπάλληλοι μόνο τεσσάρων τραπεζών, δύο από τις οποίες έχουν ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ καθεστώς (ALPHA, ΕΜΠΟΡΙΚΗ) ενώ το ΛΑΚ (Αττικής) δεν ήταν επικουρικό ταμείο αλλά ασφαλιστικό πρόγραμμα.

  1. Για κάθε Ταμείο ο νομοθέτης έχει προβλέψει την καταβολή χρηματικών ποσών στο  ΕΤΑΤ από κάθε Τράπεζα (778.600.000 ευρώ από την Εμπορική Τράπεζα, 9.700.000 ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς, 380.000.000 ευρώ από την Αγροτική Τράπεζα, 543.000.000 ευρώ από την ΑLPHA BANK και 61.754.000 ευρώ από την Τράπεζα Αττικής), ενώ ρητά προβλέπεται ότι, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και οι παροχές είναι οι προβλεπόμενες από τις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους Ταμείων και ότι, στους ήδη συνταξιούχους πρέπει να καταβάλλονται τα ποσά σύνταξης που κατέβαλε το Ταμείο από το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν.

Επομένως και οι υποχρεώσεις του ΕΤΑΤ προς τους  ασφαλισμένους- συνταξιούχους ταυτίζονται σύμφωνα με το Νόμο προς εκείνες που είχαν τα Ταμεία – ΝΠΙΔ στους ασφαλισμένους που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ με τους προαναφερθέντες νόμους, συμπεριλαμβανομένου και του προσυνταξιοδοτικού συστήματος κάθε ταμείου.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΤΑΤ ΑΠΟ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ :

α)  οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΑΤ έχουν καταβάλει εισφορές επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους ενώ οι ασφαλισμένοι στα άλλα Ταμεία μικρότερες εισφορές επί αποδοχών με ανώτερο ύψος αποδοχών.

β) Με το άρθρο 58 του Ν. 3371/2005 οι νεοπροσλαμβανόμενοι συνάδελφοι ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑΜ και επομένως το ΕΤΑΤ καλύπτει μια συγκεκριμένη κατηγορία ασφαλισμένων και συνταξιούχων.

γ) Οι παροχές των ασφαλισμένων Τραπεζοϋπαλλήλων  που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ είχαν και έχουν αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι, το ασφαλιστικό κεφάλαιο σχηματίστηκε αποκλειστικά από εισφορές των ιδίων και του εργοδότη που τους απασχολεί (ΑΕΔ 3-5/2007) και δεν συνέβαλαν για τον σχηματισμό του, κοινωνικοί πόροι ή επιβαρύνσεις τρίτων .

Επομένως η σκοπούμενη ενοποίηση με άλλα Ταμεία με τελείως διαφορετικούς πόρους και καταστατικές διατάξεις είναι ανεπίτρεπτη.

Σας τονίσαμε εμφατικά ότι, οποιαδήποτε νομοθετική πρωτοβουλία για ενοποίηση του ΕΤΑΤ με άλλα Ταμεία σε ένα Ενιαίο Ταμείο θα καταστήσει επισφαλή την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους ασφαλισμένους Τραπεζοϋπαλλήλους .    
 

                      
Είναι επιβεβλημένο  κατά τη διαδικασία διοικητικής αναδιάρθρωσης του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ο νομοθέτης να λαμβάνει ειδική πρόνοια για την προστασία του ασφαλιστικού κεφαλαίου. 

            Επίσης, είναι συνταγματικά επιτρεπτή μόνο η υπό όρους ενοποίηση των επικουρικών ταμείων. Δεν είναι δυνατόν να μεταφερθεί το βάρος της ενοποίησης στους ασφαλισμένους των εύρωστων ταμείων.

            Η παραβίαση, κατά την επιχειρούμενη συγχώνευση, της αρχής της ισότητας μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις, ως προς το επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης, για τους ασφαλισμένους του ενός από τα συγχωνευθέντα Ταμεία. Ειδικότερα, η συγχώνευση Ταμείων με διαφορετικό επίπεδο βιωσιμότητας καθιστά χείρονα ή επισφαλή τη θέση των ασφαλισμένων του υγιέστερου Ταμείου και μάλιστα όχι μόνο αμέσως, αλλά και για το μέλλον, λόγω των έμμεσων συνεπειών της.

            Μπορεί το άρθρο 22 παρ. 5 Συντάγματος να αναγνωρίζει στο νομοθέτη, κατ’ αρχήν, ευρεία περιθώρια «ελευθερίας» (διακριτικής ευχέρειας), μην επιβάλλοντας περιορισμούς ως προς τον τρόπο οργάνωσης και διοίκησης των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που θα καταστούν φορείς της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι η εν λόγω ευχέρειά του μπορεί να ασκηθεί σε βάρος άλλων συνταγματικών διατάξεων και αρχών, ιδίως σε βάρος της αρχής της ισότητας και της αρχής του κράτους δικαίου (της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης).

            Η ΟΤΟΕ θεωρεί ότι με τη σκοπούμενη ενοποίηση των 5 ασφαλιστικών ταμείων το σχηματισθέν ασφαλιστικό κεφάλαιο του ΕΤΑΤ μεταφερόμενο στο ΝΕΟ Ταμείο θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη  ελλειμμάτων των άλλων ενοποιημένων Ταμείων κατά παράβαση των άρθρων 4 παρ. 1 και 4 παρ. 5 και 25 παρ. 4 του Συντάγματος.  Πολύ δε περισσότερο όταν η επιδιωκόμενη ενοποίηση με τις προαναφερθείσες παραδοχές και ιδιαιτερότητες του ΕΤΑΤ στο νεοιδρυθησόμενο Ταμείο δεν στηρίζεται σε αναλογιστικές μελέτες για την βιωσιμότητα των εντασσόμενων Ταμείων και την προαγωγή της κοινωνικής ασφάλισης.

Κύριε Υπουργέ,

Για όλα τα παραπάνω, σας ζητούμε να εξαιρέσετε το ΕΤΑΤ από το Νομοσχέδιο που προετοιμάζετε και να προχωρήσετε άμεσα στις αναγκαίες πρωτοβουλίες, στις οποίες δεσμευτήκατε, για την οργάνωση του διαλόγου μεταξύ ΟΤΟΕ – Τραπεζών και Υπουργείου Εργασίας, με στόχο τη δρομολόγηση της διαδικασίας δημιουργίας Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων.

 
Για την ΟΤΟΕ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                    Σταύρος ΚΟΥΚΟΣ                Αχιλλέας ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                                 Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2011
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ –  Τ ΒΑΝΚ
             Η συγχώνευση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με την Τ ΒΑΝΚ,  αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τις δύο Τράπεζες, την Οικονομία και τους εργαζόμενους.
            H εξέλιξη αυτή μπορεί να δημιουργήσει θετικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση σταθερής προοπτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, σε όφελος της ενιαίας πλέον τράπεζας, των πελατών της και των εργαζομένων σ’ αυτήν.
            Στη κατεύθυνση αυτή, πρέπει, ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Ενιαίας Τράπεζας με συγκεκριμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες, προκειμένου να εξασφαλιστούν στη σημερινή συγκυρία βήματα σταθερότητας και προοπτικής για την τράπεζα και τους εργαζόμενους.
Σε κάθε περίπτωση, όμως, απαιτείται συνεργασία σε πολλά επίπεδα, η οποία θα διασφαλίσει τη συνοχή σε όλους τους τομείς και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων.
Ιδιαίτερα για τους εργαζόμενους στην πρώην Τ ΒΑΝΚ, που βρέθηκαν πολλούς μήνες στη θέση της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας, αλλά και για τους εργαζόμενους του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που πέρασαν πρόσφατες αγωνίες και δύσκολες μέρες, υπάρχει ένας δρόμος :          Ο δρόμος της κοινής δράσης για την αντιμετώπιση κοινών δυσκολιών, που βρίσκονται μπροστά μας, τόσο στο επίπεδο των επιμέρους τραπεζών, όσο και συνολικότερα.
Η ΟΤΟΕ θα σταθεί δίπλα στους εργαζόμενους της ενιαίας πλέον τράπεζας του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, στηρίζοντας χωρίς προκαταλήψεις όλες τις θετικές ενέργειες, αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο τους στις σημερινές δύσκολες συνθήκες, οι οποίες απαιτούν ετοιμότητα, αποφασιστικότητα και υπευθυνότητα από όλους.

Το Γραφείο Τύπου της ΟΤΟΕ