Κυριακή 24 Ιουλίου 2011

Εγγραφή στην ΟΤΟΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

             Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ' αριθμ. 21/03-06-2011 απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και την υπ' αριθμ. 11/15-07-2011 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, ο σύλλογος μας έγινε δεκτός στη δύναμή της ΟΤΟΕ.
            Η παραπάνω εγγραφή αποτελεί ορόσημο για μας τους εργαζόμενους στην  Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και αυτό γιατί εντασσόμαστε στην μεγαλύτερη οικογένεια της χώρας μας, αυτή των Τραπεζοϋπαλλήλων, όπου με την αγαστή συνεργασία αλλά και την αμοιβαία συμπαράσταση, θα πετύχουμε από κοινού καλύτερες συνθήκες εργασίας για όλους μας.  
                        
                                              Ο Πρόεδρος                            Ο Γ.Γραμματέας
                                         Γιώργος Καρατζένης                       Ηρακλής Τόκης