Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου καλεί τα μέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 09 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων με θέματα:

  1. Επιδόματα Υπαλλήλων Δ.Ε.
  2. Ωράριο – Υπερωρίες
  3. Ταμείο Υγείας
  4. Γραφεία Συλλόγου
  5. Συζήτηση σχετικά με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας
  6. Διάφορα Θέματα – Ανακοινώσεις

Τις διαδικασίες της Γ.Σ. μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα.


Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος                       Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Καρατζένης          Ηρακλής Τόκης