Πέμπτη 3 Μαΐου 2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

       
    Ιωάννινα, 03-05-2012

      Σας κάνουμε γνωστό ότι ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της 1ης Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 02 Μαΐου 2012 στο Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων. Το Σώμα με ομόφωνες αποφάσεις ενέκρινε τον Οικονομικό και Διοικητικό απολογισμό έτους 2011.
                                                                  Για το Δ.Σ.
                                            Ο Πρόεδρος          Ο Γ. Γραμματέας 
                                       Γιώργος Καρατζένης     Ηρακλής ΤόκηςΦωτογραφικό υλικό Diamantis V Themos